top
请输入关键字
妈咪俱乐部课程表
时间 课程 课程讲师 职务/职称
2021-03-05
10:30(周三)
产后瑜伽 爱禧资深瑜伽师  
2021-03-08
10:30(周一)
新生儿急救 杨丽敏 儿科副主任医师
2021-03-12
10:30(周五)
产后瑜伽 爱禧资深瑜伽师  
2021-03-15
10:30(周一)
早教课程 金宝贝  
2021-03-17
10:30(周三)
产后瑜伽 爱禧资深瑜伽师  
2021-03-20
10:00(周六)
新生儿护理 何彦 资深母婴护理师
2021-03-23
10:00(周二)
产后盆底肌康复&狗牙别针
 
姜艳丽/惠氏 妇产科副主任医师
2021-03-26
10:30(周五)
产后瑜伽 爱禧资深瑜伽师  
2021-03-29
10:00(周一)
母乳喂养 许红玲/飞鹤 妇产科副主任医师